00 40 722 438 009
00 40 728 836 888

office@dexellspedition.ro

Cine suntem

Dexell Spedition s.r.l. este o societate comercială privată cu capital integral românesc, cu sediul central in Timişoara.

De la infiinţare, în 2004, până în prezent, Dexell Spedition şi-a îmbunătăţit continuu calitatea serviciilor, reuşind să răspundă celor mai exigente cerinţe ale clienţilor, fiind o companie de referinta in domeniul transporturilor rutiere de marfuri la nivel local, national si international.

Ne-am dezvoltat adaptandu-ne celor mai exigente cerinte ale clientilor nostri, respectand cele mai inalte standarde de calitate, onorand, de fiecare dată, promisiunile si obligatiile asumate.

Misiunea noastră

Misiunea noastră este sa asigurăm satisfacţia clienţilor noştri, oferind soluţii integrate de transport si logistica în condiţii de siguranţă, cu respectarea strictă a timpilor de tranzit si a celor mai inalte standarde de calitate.

Principii de afaceri

Încredere

Ne preocupăm permanent să consolidăm încrederea clienţilor noştri prin onorarea, de fiecare dată, a promisiunilor şi obligaţiilor asumate.

Flexibilitate

Necesităţile clienţilor noştri sunt o prioritate pentru noi astfel încât, de fiecare dată, vom gasi o soluţie care să răspundă acestor necesităţi.

Promptitudine

Înţelegem foarte bine ce înseamnă presiunea timpului astfel încât, vom oferi o soluţie de transport în maximum 30 de minute de la primirea apelului.

Profesionalism

În calitate de client Dexell Spedition, veţi beneficia de serviciile unui personal bine pregătit şi instruit, disponibil 24/7; pentru a garanta standardele profesionale care stau la baza activităţii noastre, am implementat sistemul de management al calitatii, fiind certificati ISO 9001:2015 - TÜV AUSTRIA ROMÂNIA.

Servicii

Dexell Spedition ofera servicii de transport rutier international de mărfuri cu ajutorul unei flote proprii, compusa din microbuze si camioane de diferite tonaje de ultima generatie, operate de soferi profesionisti, instruiti in condusul preventiv si eficient.

Totodată, prin intermediul colaboratorilor atent selecţionaţi, Dexell Spedition vă pune la dispoziţie vehicule transport marfă de orice capacitate şi tonaj.

Atunci când alegem vehiculul şi rutele de deplasare, căutăm în totdeauna soluţia cea mai economică.

Fiecare transport, de la primirea comenzii până la livrare, este efectuat si controlat de catre personalul nostru experimentat.

Toate vehiculele noastre au în dotare echipamente GPS, care permit, în orice moment, personalului nostru sa afle poziţia exacta a vehiculului.

Un sigur apel şi personalul nostru va pune la dispoziţia dumneavoastră, în maximum 30 de minute, soluţia de transport de care aveţi nevoie.

Contact

Tel:

00 40 722 438 009
00 40 728 836 888

E-mail:

office@dexellspedition.ro

Adresă:

Str. Telegrafului, nr. 1/3, RO 300125 - Timişoara, Jud. Timiş, România

Contactează-ne!

Contactează-ne!

Nume*
Prenume*
E-mail*
Telefon*
Mesaj*

Galerie

Dexell
Dexell
Dexell
Dexell
Dexell
Dexell
Dexell
Dexell

Politica confidenţialitate

Prezenta politică de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal pe care le colectăm atunci când accesați sau utilizați site-ul  al căror furnizor este DEXELL SPEDITION

Date de contact ale firmei DEXELL SPEDITION

Sediu: Str. Telegrafului nr. 1 / 3, RO 300125, Timisoara

DEXELL SPEDITION colectează, procesează și stochează date cu caracter personal în UE, fiind în măsură să demonstreze în orice moment conformitatea cu legislația Uniunii Europene și cu principiile stabilite în prezentul document.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de DEXELL SPEDITION sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Termeni și definiții

Date cu caracter personal - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

Prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea

Consimţământ - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate 

Operator DEXELL SPEDITION, care prelucrează date cu caracter personal în UE, conform legislației și prezentei politici

Utilizator - persoana fizică, având vârsta de minimum 16 ani (sau vârsta minimă legală pentru a accesa sau a utiliza un serviciu online, fără ca furnizorul acelui serviciu să aibă obligația legală de a obține pentru aceasta consimțământul unuia din părinți sau al tutorelui), care își exprimă consimțământul pentru utilizarea Aplicației conform politicilor operatorului și care se autentifică sau nu în Aplicație prin crearea unui profil

Autoritate de supraveghere - autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679

Principii

Politica de confidențialitate a firmei DEXELL SPEDITION, se întemeiază pe următoarele principii:

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil şi transparent.
  2. Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite şi legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
  3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
  4. Datele cu caracter personal sunt riguros exacte și se actualizează în cazul în care este necesar.
  5. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
  6. Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului site-ului, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici.

Poate constitui temei al prelucrării: un contract, o comanda, o cerere a utilizatorului înainte de intrarea într-un contract, necesitatea respectării unei obligații legale, interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți, necesitatea de a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public.

DEXELL SPEDITION, nu prelucrează în cadrul website-ului https://www.dexellspedition.ro/ date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Politica privind cookie

Prin utilizarea website-ului și aplicațiilor noastre și acceptarea acestei politici, vă exprimați acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, conform prevederilor prezentei politici.

1.    Despre cookie-uri

1.1. Un cookie este un fișier care conține un identificator, o secvență liniară de litere și numere, care este trimisă de un server al unui site web către un browser, fiind stocată de acel browser. Identificatorul este trimis către serverul site-ului web de fiecare dată când browserul solicită o pagină de pe server.

1.2. Cookie-urile sunt persistente sau specifice unei sesiuni online: un cookie persistent va fi stocat de un browser web și va rămâne valid până la data stabilită să expire, cu excepția cazului în care este șters de utilizator înainte de această dată; pe de altă parte, cookie-urile specifice unei sesiuni vor expira la sfârșitul sesiunii de navigare pe internet a utilizatorului, când browserul este închis.

1.3. Cookie-urile nu conțin în mod obișnuit informații care identifică personal utilizatorul, dar informațiile pe care le stocăm despre dvs. pot fi conectate cu informațiile stocate în și obținute prin intermediul cookie-urilor.

1.4. Cookie-urile pot fi folosite de serverul site-ului web pentru a identifica sau urmări utilizatorii în timp ce navighează pe anumite pagini în website și aplicațiile noastre și pentru a identifica utilizatorii care se reîntorc în aplicațiile noastre.

2.    Politica noastră cookies

Noi utilizăm doar cookie-uri specifice de sesiune pentru a îmbunătăți modul de utilizare a website-ului și aplicațiilor, administrarea acestora, prevenirea fraudelor și consolidarea securității, precum și personalizarea aplicațiilor pentru fiecare utilizator.

3.     Apeluri către Google Analytics

3.1. Folosim Google Analytics pentru a analiza utilizarea website-ului și aplicațiilor noastre.

3.2. Furnizorul nostru de servicii de analiză generează statistici și alte informații despre utilizarea website-ului și aplicațiilor prin intermediul cookie-urilor.

3.3. Informațiile generate în legătură cu website-ul și aplicațiile noastre sunt cuprinse în rapoarte cu privire la utilizarea acestora.

4.    Blocarea cookie-urilor

4.1. Cele mai multe browsere îți permit să refuzi cookie-urile.

4.2. Blocarea cookie-urilor va avea însă un impact negativ asupra utilizării multor aplicații.

4.3. Dacă blochezi cookie-urile, nu vei putea folosi toate funcționalitățile website-ului și aplicațiilor noastre.

5.    Ștergerea cookie-urilor

5.1. Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe dispozitivul dvs.; de exemplu:

(a) în Internet Explorer, puteți șterge fișierele cookie, urmând instrucțiunile disponibile la adresa http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies;

(b) în Firefox, puteți șterge cookie-urile accesând "Tools", "Options" și "Privacy", selectați apoi "Use custom settings for history", apoi "Show Cookies", și "Remove All Cookies";

(c) în Chrome, puteți șterge cookie-urile accesând "Customise and control", "Settings", "Show advanced settings" și "Clear browsing data", apoi selectați "Cookies and other site and plug-in data" înainte de a opta pentru "Clear browsing data".

5.2. Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizării multor aplicații.